Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần S-Care

Công ty thành lập ngày 1/4/2020
Là một công ty trẻ mang đầy nhiệt huyết với sứ mệnh mang đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân Việt Nam.
S-care nâng cao sức khỏe cộng đồng, chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để hoàn thành mục tiêu đề ra.